Koroze pod izolací - fatální destrukce běžného alkidového nátěru
Koroze pod izolací - lokální prorezivění oceli pod běžným alkydovým nátěrem
Koroze pod izolací - prorezivění víka nádrže

Průmyslový sektor

Nátěry Performance Polymers Thermaguard™ byly rozsáhle testovány v laboratorních i vnějších podmínkách za různých podmínek a teplot v rozmezí -196 až 650℃. Tyto nové technologie s rozmanitými funkcemi jsou široce přijímané v průmyslových odvětvích včetně ropného a plynárenského, chemického, pobřežního, energetického, rafinérského, těžebního, LNG, námořního, cementárního a všeobecného zpracování.

 

Thermaguard™ CUI 650 / 650 Al

Thermaguard™ CUI 650 je nový jednosložkový, polysiloxanový povlak vytvořený speciálně pro ochranu proti korozi v izolačních prostředích, ve kterých dochází ke střídání vlhka a sucha. Povlak odpovídá klasifikaci NACE SP0198-2010, inertní multi polymerový matricový povlak pro aplikace proti korozi pod izolací (CUI) v kryogenních i zvýšených teplotách.

Díky specifické formulační technologii odolává produkty teplotám od -196 do 650 °C, plně vytvrzuje při okolních podmínkách, což eliminuje nutnost vytvrzení před uvedením do provozu. Produkt má mimořádnou odolnost proti tepelným cyklům, ponoru do horké solné vody a chemickému působení v celém rozsahu provozních teplot.

Thermaguard™ CUI 650 může být použit jak v OEM (aplikaci ve výrobní hale), tak i při údržbových pracích, díky toleranci povrchu zkorodovaných ocelí, které byly přibližně připraveny (St 2/3). Krom toho je možné povlak aplikovat na pracující zařízení až do teploty 260 °C, čímž se eliminuje nutnost odstavení provozu.
  industry
      • Vysokotloušťkový, jednosložkový, polysiloxan vytvrzující v okolní prostředí
 • Rozsah provozních teplot od -196 do 650℃
 • Nový polysiloxan třetí generace, plně vytvrzující při teplotě okolí
 • Odpovídá NACE SP0198-2010 pro nátěry zmírňující CUI
 • Ochrana proti korozi pod izolací (CUI) pro uhlíkové a nerezové oceli
 • Aplikace na podklady do teploty 260℃ (in-site)
 • Aplikace na částečně připravené podklady (St 2/3)
 • Plně testováno v laboratorních a vnějších aplikacích pro CUI
 • Použití jako protikorozní základní nátěr pod izolační nátěr Thermaguard™ TIC 400 

   

Technické listy


PDFThermaguard CUI 650

PDFAplikační příručka CUI 650

PDFThermaguard CUI 650 Al

 


Thermaguard™ CUI 300

Thermaguard™ CUI 300 jednosložkový nátěr, vytvrzující v okolních podmínkách bez rozpouštědel, zmírňující korozi pod izolací (CUI), pro provozní teploty od -196 do 300℃. Polysiloxanový potah třetí generace, který eliminuje proces vytvrzování před provozem, který byl dříve nezbytný při použití jednosložkových polysiloxanových povlaků. Rychlé vytvrzování (snižující poškození při přepravě) a překrývatelnost po dvou hodinách při 20°C.

Navržený pro odolnost v degradačním prostředí, které je možná nalézt u izolačních systémů při teplotních cyklech. Plně testováno proti rychlému tepelnému cyklu, ponoření ve vroucí slané vodě, ochraně proti korozi (prostředí C5), chemické odolnosti, povětrnostním vlivům a tvrdosti v souladu s ISO a ASTM.

Thermaguard™ CUI 300 je používán pro kryogenní (-196℃) a vysokoteplotní protikorozní účely, včetně hlavních specifikací pro snižování CUI v rámci tradičních izolačních systémů. Pro využití jak v lakovně (nové systémy), tak v aplikacích při údržbě, jako jsou předběžně upravené oceli a horké aplikace až do 300°C.

  industry
     
 • Vysokotloušťkový, jednosložkový, polysiloxan vytvrzující v okolní prostředí
 • Bez rozpouštědel (100% pevných látek)
 • Rozsah provozních teplot od -196 do 300℃
 • Třetí generace polysiloxanů, plně vytvrzující v okolních podmínkách
 • Odpovídá NACE SP0198-2010 pro nátěry zmírňující CUI
 • Ochrana proti korozi pod izolací (CUI) pro uhlíkové a nerezové oceli
 • Aplikace na podklady do teploty 300℃ (in-site)
 • Plně testováno v laboratorních a vnějších aplikacích pro CUI
 • Použití jako protikorozní základní nátěr pod izolační nátěr Thermaguard™ TIC 400
  

Technické listy

PDFThermaguard CUI 300

 


Thermaguard™ TC 1200

Thermaguard™ TC 1200 je jednosložkový, polysiloxanový vrchní povlak, který je barevně stabilní i při zvýšených teplotách. Produkt odolává teplotám v rozmezí od kryogenních -196 do 650 °C.

Kompletně anorganická chemie vede k ultra-vysokému výkonu, pokud jde o provozní teplotu a degradaci UV záření.

K dispozici v plném rozsahu bezpečnostních barev, odstínů RAL a odstínů na přání zákazníka. Produkt lze aplikovat na vhodně připravený ocelový povrch, například pomocí antikorozního nátěru Thermaguard™ SAL 600. Může být aplikován v provozu až do teploty podkladu 130 °C.
  rafinery
     
 • Jednosložkový, polysiloxan vytvrzující v okolním prostředí
 • Rozsah provozních teplot od -196 do 650℃
 • Kompletní rozsah tepelně stabilních bezpečnostních barev s vlastními odstíny na zakázku
 • Vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám dle ISO 11507
 • Aplikace na povrch s teplotou do 130℃
 • Pro použití přes protikorozní nátěry Thermaguard™ jako tepelně odolné vrchní nátěry
  

Technické listy


PDFThermaguard TC 1200

 


Thermaguard™ SAL 600

Thermaguard™ SAL 600 je vysoce teplotně odolný siloxanový hliníkový jednosložkový povlak, vytvořený tak, aby poskytoval protikorozní ochranu v rozmezí teplot od -196 do 600 °C.

Povlak poskytuje protikorozní ochranu ocelovému vybavení, které je umístěnu v exteriéru a pracuje ve zvýšených nebo kryogenních teplotách. Produkte je navržen tak, aby odolal teplotnímu cyklu v celém provozním rozsahu a zároveň zachoval protikorozní ochranu ocelových podkladů.
  rafinery
     
 • Jednosložkový, polysiloxan vytvrzující v okolním prostředí
 • Tepelná odolnost od -196 do 600℃
 • Direct To Metal (DTM) nátěr
 • Tenkovrstvé (50µm DFT) aplikace s protikorozními vlastnostmi
 • Vysoká povětrnostní odolnost ISO 11507
 • Pro barevné rozlišení je možné překrýt Thermaguard™ TC 1200
  

Technické listy


PDFThermaguard SAL 600

 


Thermaguard™ TIC 180

Thermaguard™ TIC 180 je jednosložkový Termoizolační nátěr (TIC) na vodní bázi, navržený tak, aby poskytoval povětrnosti odolný izolační film, který může zlepšit energetickou efektivitu, zabránit korozi pod izolací (CUI), omezit vznik kondenzace a zajistit osobní ochranu dle ISO 13732-1.

Izolační povlak působí jako tepelná bariéra, chrání vnitřní teploty před chladem, teplem a povětrnostními vlivy. Lze jej snadno implementovat do inspekčního programu, díky eliminaci venkovního obložení a tím zajistit jednoduchou údržbu izolačního nátěrového systému.

  fuel tanks
     
 • Na vodní bázi, jednosložkový, samo spojující se akrylátový polymer 
 • Tepelná odolnost od -20 do 180℃
 • Keramikou plněná izolace s nízkou tepelnou vodivostí (λ)
 • Aplikace až do 1000 micronů DFT
 • Nízká VOC, vysoký obsah pevných látek
 • Nátěrový systém protikorozní izolace zmírňující CUI
 • SafeTouch™ a vlastnosti osobní ochrany dle ISO 13732-1
 • Na vyžádání dostupné barevné vrchní nátěry
  

 


Thermaguard™ TIC 400

Thermaguard™ TIC 400 keramikou plněný polysiloxan, Tepelně izolační nátěr (TIC). Izolační nátěr odolává provozním teplotám od -60 to 400℃ při nadměrných cyklech. Nízká tepelná vodivost a extrémně vysoká tloušťka (>20000µm DFT) umožňuje výměnu tradičních izolačních a obkladových materiálů.

Struktura povlaku zajišťuje bezproblémovou (monolitickou) izolační vrstvu, která zabraňuje korozi pod izolací (CUI). Odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům (ISO 11507), tepelným cyklům a může být kombinován s Thermaguard™ CUI 650, pro vytvoření vysoce účinného protikorozního, tepelně izolačního nátěrového systému.

Thermaguard™ TIC 400 může být aplikován nástřikem, což umožňuje zjednodušení složitých izolačních geometrií, které jsou s tradičními systémy problematické, čímž dochází k úspoře nadbytečných problémů CUI, času a nákladů na projekt.

  pipes
     
 • Nová siloxanová polymerní matice na vodní bázi
 • Vysoká teplotní odolnost (-60 až 400℃)
 • Extrémně vysoká tloušťka (DFT >20000µm) v jedné vrstvě
 • Tepelně izolační nátěr (TIC) studených a horkých povrchů
 • Nízká VOC, vysoký obsah pevných látek
 • V kombinaci s Thermaguard™ CUI 650 poskytuje protikorozní a tepelný izolační systém
 • Eliminuje obložení jako u tradičních izolační systémyžádná skrytá koroze jak je typické v podmínkách CUI, která umožňuje přívětivé údržbové a inspekční programy
 • Snadná údržba s vizuální kontrolou
 • SafeTouch™ a osobní ochrana dle ISO 13732-1
  

Technické listyPDFThermaguard TIC 400

 

Copyright © 2023 NEKOR-EU | Mapa webu