Koroze pod izolací - fatální destrukce běžného alkidového nátěru
Koroze pod izolací - lokální prorezivění oceli pod běžným alkydovým nátěrem
Koroze pod izolací - prorezivění víka nádrže

Koroze pod izolací (CUI) byla dlouho přehlížený a neprobádaný problém.

První zmínky o Corrosion Under Insulation, jakož i zkratka CUI, se v odborné literatuře
objevily až v padesátých letech minulého století. Zvýšený zájem o tuto problematiku se projevil v
osmdesátých letech. Postupně se totiž prokázalo, že Corrosion Under Insulation, CUI, koroze pod izolací,
způsobila mnoho významných provozních havárií, ztrát na produkci, nečekaných nákladů na údržbu,
požárů, výbuchů a ztrát na životech v rafineriích, závodech na zpracování plynu a chemickém průmyslu.


Pokud voda, korozní stimulátory z okolního prostředí a látky, vyloužené ze samotných izolačních materiálů,
nerušeně působí především v rozmezí teplot -5 až 175°C na rozhraní kov/izolace, postup korozního napadení
je skryt lidskému zraku. V závislosti na kombinaci vlivů může CUI probíhat až 20x rychleji než na volné
atmosféře.  Byly popsány případy, kdy korozní rychlost oceli pod izolací dosáhla hodnoty až 3mm / rok.
CUI se projevuje nejen u běžné uhlíkové oceli, ale i u velmi ušlechtilých austenitických a duplexních
korozivzdorných ocelí (bodová koroze, štěrbinová koroze, korozní praskání). Může nastat i u hliníku a mědi.
Obdobně se může vyskytnout i pod protipožárními nátěry, povlaky a izolacemi.

Copyright © 2023 NEKOR-EU | Mapa webu